VVDZ e-pakalpojumi
Saņem informāciju par saviem īpašumiem zemesgrāmatā un izmanto citus datorizētās zemesgrāmatas e-pakalpojumus
Tiesu kalendāri
Apskati nozīmēto tiesas sēžu sarakstu.
Tiesvedības gaita
Ievadot lietas vai pavēstes numuru, iegūsti datus par lietas tiesvedības gaitu.
Manas lietas
Piekļūsti tiesvedības gaitas datiem un materiāliem lietās, kurās esi lietas dalībnieks.

Aktualitātes

Latvijas augstskolu studenti šodien Jauno juristu karjeras...
Informācija par portālā pieejamo e-pakalpojumu izmantošanu...

Partneri