Aptaujas anketa uzņēmumiem
Uzņēmēji tiek aicināti aizpildīt aptauju par komercdarbības vidi Latvijā
VVDZ e-pakalpojumi
Saņem informāciju par saviem īpašumiem zemesgrāmatā un izmanto citus datorizētās zemesgrāmatas e-pakalpojumus
Tiesu kalendāri
Apskati nozīmēto tiesas sēžu sarakstu.
Tiesvedības gaita
Ievadot lietas vai pavēstes numuru, iegūsti datus par lietas tiesvedības gaitu.
Manas lietas
Piekļūsti tiesvedības gaitas datiem un materiāliem lietās, kurās esi lietas dalībnieks.

Aktualitātes

Partneri